Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie
                                                 Archidiecezja Lubelska
                                 
Odwiedziło nas:
 

 
Klasztor karmelitanek bosych w Dysie koło Lublina p.w. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski jest kontynuacją długoletniej tradycji Karmelu w Lublinie. Założony jako wotum milenijne chrztu Polski przed upływem 100 lat od śmierci ostatniej karmelitanki klasztoru Niepokalanego Poczęcia, wszedł we wszystkie jego prawa. Jest fundacją sióstr klasztoru św. Teresy od Jezusa i św. Jana od Krzyża, (Kraków ul. Wesoła) jedynego, który przetrwał kasaty zaborców i II wojnę światową. Dekret erygujący i beneplacitium apostolicum dla odnowionej fundacji wydał Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński. Wśród sióstr przybyłych 1 października 1966 roku na nową placówkę były m. in. matka Teresa od Jezusa (Halina Zapłacka) - mianowana na przełożoną - oraz s. Julianna od Jezusa Hostii (Anna Lewandowska) i s. Domicylla od Jezusa Maryi (Julianna Kunowska). W dzień poświęcony św. Teresie od Dzieciątka Jezus (wówczas 3 października) pierwszą Mszę Świętą w prowizorycznej kaplicy odprawił ordynariusz lubelski ks. bp Piotr Kałwa. Poświęcenia kaplicy dokonał przeor karmelitów bosych z Lublina o. Bazyli od św. Anzelma w dniu 21 listopada tegoż samego roku, a w Dzień Bożego Narodzenia biskup lubelski zaprowadził klauzurę papieską. Dom z niewielkim ogrodem, przy ul. Chmielewskiego 9, w którym początkowo zamieszkały siostry, był słabo przystosowany do potrzeb i warunków życia zakonnego, i mimo dokonanej przebudowy traktowano go jako "przejściowy", szukając większej posady umożliwiającej budowę nowego. Mimo trudności ze strony władz państwowych w 1980 roku uzyskano zgodę na rozpoczęcie prac budowlanych klasztoru w Dysie, w wiosce położonej niedaleko od Lublina. 31 sierpnia 1982 roku Prymas Polski Kard Józef Glemp wmurował kamień węgielny, poświęcony przez Ojca Świętego Jana Pawła II, pod kaplicę i klasztor, do którego w roku 1984 przeniosły się siostry. W Święto Ofiarowania Matki Bożej, 21 października 1985 roku, odbyło się uroczyste poświęcenie Karmelu w Dysie, którego dokonał Arcybiskup Bolesław Pylak w asyście księży biskupów, przełożonych zakonu i kapłanów.

W 1990 roku zgromadzenie przegłosowało pozytywnie założenie fundacji w Kijowie na Ukrainie, którą utworzono wspólnie z siostrami Karmelu z Krakowa - Łobzowa. W maju roku 1995 Kongregacja ds. Życia Konsekrowanego wyraziła zgodę na rozpoczęcie kolejnej fundacji na ziemiach wschodnich, w Charkowie, a w Roku Jubileuszu Chrześcijaństwa, 2000 lat od Narodzenia Jezusa Chrystusa, kilka sióstr udało się do Karmelu w Betlejem.