Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie
                                                 Archidiecezja Lubelska
                                 
Odwiedziło nas:
 

 
Na podstawie akt znajdujących się w tutejszym parafialnym archiwum dadzą się wynotować następujące nazwiska kapłanów pracujących w Dysie.

1381 rok ks. Maciej Jagodowski bakałarz krakowskiej Akademii Sztuk mianowany pierwszym proboszczem w Dysie. Przed 1495 rokiem ks. Mikołaj de Bolina
 
1495 – 1518 ks. Mikołaj proboszcz (nazwiska  nie podano)
 
1518-1541 ks. Marcin Regowski proboszcz w Dysie i Kamionce
 
1541 – 1563 ks. Jakub  Strzałkowski ( Dysie i Kamionce razem)
 
1563 – 1610 Arianie  zawładnęli tutejszym kościołem proboszcza w Dysie nie było.
 
1610-1619 ks. Grzegorz Karmanowski proboszcz w Dysie
 
1619-1639 ks. Bartłomiej Grabowski proboszcz w Dysie
 
1639-1696 ks. Grzegorz Bernard 2rd. Czarnecki Dr Th e Ug. Juris. Protonotariusz Apostolski Kanonik Kolegium Lubelskiego
 
(1700?) – 1720 ks. Jakub Rokicki Dziekan Lubelski Scholastyk Kolegiaty Lubelskiej
Wikariusze  ks. Grzegorz Gzieki
                          ks. Walenty Bocheński
                          ks. Jan Szczucki
                          ks. Kazimierz Rudnicz Jarmudzewicz
 
1721 ks. Szymon Steffen Superior Misjonowy  i proboszcz Dyski
 
1729 ks. Tomasz Strzegocki dziekan i proboszcz
 
1734 ks. Piotr Pulski dziekan i proboszcz
 
1738 ks. Michał Gruszecki dziekan i proboszcz
Wikariusz ks. Tomasz Mościeski od 12 lat ks. Antoni  Webez zastępca Proboszcza
 
1747 ks. Grzegorz Łuczany Superior i proboszcz
 
1770 ks. Antoni Leszowski Superior i proboszcz
 
1781 ks. Ignacy Morkiewicz Superior i proboszcz
Wikariusz ks. Andrzej Celiński od 1760 aż do 1805
 
1787 ks. Stanisław Śladowski Superior i proboszcz
 
1799 ks. Józef Dębkowski Superior i Proboszcz umarł i pochowany w Dysie w 1806 roku spoczywa pod kościołem wejście pod ławami brackiemi
 
1806 ks. Stanisław Bieńkowski Superior i proboszcz
Wikariusz ks. Chromiński
 
1810-1817 ks. Michał Szalicki Superior i proboszcza
Wikariusz ks. Franciszek Rawa
 
1817-1834 ks. Franciszek Łopuski Superior i proboszcz
Wikariusz ks. Lubowidzki i ks. Jan Wojtasz
 
1834-1844 ks. Jan Bóbr  Superior i proboszcz
Wikary ks. Paweł Rozmarynowski
 
1844-1846 ks. Jan Krupski Superior i proboszcz
Wikariusz ks. Jan Szydoczyński
 
1846-1848 ks. Mikołaj Myśliński ostatni superior Misjonarzów Lubelskich proboszcz w Dysie umarł w 1848 spoczywa na tutejszym cmentarzu.
Przy ks. Myślińskim wikariuszami byli:
  ks. Seweryn Księżopolski umarł w 1856 w Dysie na tyfus
  ks. Mikołaj Kularzyński za powstanie wywieziony do Tunki na Syberii
  ks. Aleksander Kieroński za powstanie wywieziony do Tunki na Syberię skąd 1869 roku jako austryjacki poddany wyjechał do Galicji zmarł we Lwowie 1923
  ks. Ludwik Machdzicki w obawie przed deportacją za działalność swą w czasie powstania wyjechał do Ameryki
 
1868 ks. Władysław Kuglarski proboszcz Dyski ze względu na zajmowane stanowisko przez jakiś czas profesora seminarium  a także od początku swego kapłaństwa  podczas ziem  różnych urzędów Konsystorzu Generalnym Lubelskim przy Biskupie Lubelskim zajmował stanowisko wikariusza Generalnego przy Biskupie Lubelskim, obdarzony jednocześnie godnością Prałata, Dziekana Kapituły Lubelskiej i Protonotariusza Apostolskiego – zajmował tytuł i etat proboszcza parafii Dys lecz czynnie  urzędu proboszcza w Dysie nie pełnił jedynie przez swych zastępców.
Zastępcami proboszcza ks. Kuglarskiego byli:
  ks. Jozef Szumiak  1868 – 1872
  ks. Hieronim Dąbrowski 1872-1877
  ks. Jan Wąż 1877-1885
  ks. Stanisław Wierzejski 1885-1897 umarł jako proboszcz  Parczewa 1912
  ks. Franciszek Mazurek 1897-1904 (umarł na tyfus pochowany w Lublinie)
 
1904-1948 ks. Stanisław Witkowski proboszcz
 
1948-1949 ks. Józef Baranowski proboszcz
 

1958

06.07.1973

Ks. Jan Łazicki23

1974

1991

Ks. Jerzy Truk

1991

1997

Ks. Zbigniew Szcześniak

1997

2004

Ks. Stanisław Koproń

2004

2008

Ks. Grzegorz Więcław

2008

do chwili obecnej

Ks. Robert Brzozowski

 

cdn.