Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie
                                                 Archidiecezja Lubelska
                                 
Odwiedziło nas:
 

 
   Aktualności      MODLITWY
Umieszczone są tu modlitwy, odmawiane bądź śpiewane w naszej parafii - polecamy również do prywatnego odmawiania!
 
MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA
(odmawiana podczas Mszy św. po Komunii św.)
 
Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha
bądź naszą obroną!
Niech go Bóg pogromić raczy, pokornie o to prosimy.
A Ty, Wodzu Zastępów Anielskich, mocą Bożą strąć do piekła szatana i złe duchy, które na zgubę dusz ludzkich krążą po tym świecie.
Amen.
PROŚBA O ŚWIATŁO DUCHA ŚWIĘTEGO
(śpiewamy w niedziele i święta przed Liturgią Słowa)
Duchu Święty, przyjdź prosimy,
Twojej łaski nam trzeba.
Niech w nauce postąpimy,
objawionej nam z nieba.
Niech ją pojmiem z łatwością,
utrzymamy z stałością;
A jej światłem oświeceni,
w dobrem będziem utwierdzeni.
MODLITWA ZA PARAFIĘ
(często odmawiana przed Najśw. Sakramentem)
 
Wszechmogący i miłosierny Boże!
Gromadzimy się w naszej świątyni na modlitwie
i sprawowaniu sakramentów jako wspólnota parafialna. Prosimy Cię o Twoje błogosławieństwo dla tych, którzy ją tworzą - dla wiernych i duszpasterzy.
Polecamy Ci rodziny naszej parafii, niech będą silne Twoją mocą. Powierzamy Ci małżeństwa niesakramentalne
i przeżywające kryzysy, rozwiedzionych, wdowy i wdowców oraz sieroty - wskaż im właściwą drogę w poszukiwaniu Twojej miłości.
Oddajemy Ci pod opiekę dzieci i młodzież, aby ich wzrastanie ku prawdziwej dojrzałości przebiegało zgodnie z Twoją wolą.
Modlimy się za chorych, starszych i samotnych, abyś Ty sam był dla nich pociechą i umocnieniem.
Twojej łaskawości polecamy naszych kapłanów i prosimy
o nowe powołania kapłańskie i zakonne.
Ze szczególną mocą zawierzamy Ci tych, którzy nie przyjęli dotąd orędzia zbawienia - przemień ich serca i wzbudź
w nich głód Ciebie.
Ojcze, przyjmij nasze pokorne oddanie się Tobie i błogosław naszej parafii.
Amen.