Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie
                                                 Archidiecezja Lubelska
                                 
Odwiedziło nas:
 

 
   Aktualności      Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca

O wspólnocie PRZYJACIELE OBLUBIEŃCA

    Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca w Dysie powstała jako owoc Seminarium Odnowy Wiary w Duchu Świętym, które było prowadzone od października do grudnia 2013 roku przez Pallotyńską Szkołę Nowej Ewangelizacji. Spotykamy się w każdy poniedziałek o godzinie 18:00 w kościele na Mszy świętej parafialnej, po której mamy czas na wspólną modlitwę, konferencję i dzielenie w grupkach.
Wspólnoty Przyjaciół Oblubieńca wpisują się w nurt nowych wspólnot w Kościele Katolickim, które wyrosły z doświadczenia Odnowy Charyzmatycznej i istnieją w Polsce od 2010 roku. Pierwsza zawiązała się w grudniu 2004 roku po Seminarium Odnowy Wiary. parafii w Ożarowie Mazowieckim dzięki spotkaniu i współpracy Wspólnoty Charyzmatycznej z Ożarowa Mazowieckiego oraz ks. Krzysztofa Kralki SAC – Dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dnia 13 kwietnia 2010 roku wspólnota ta przyjęła imię Przyjaciele Oblubieńca, i przyjęła św. Jana Chrzciciela jako swojego Patrona oraz określoną misję ewangelizacyjno-formacyjną. Każdej wspólnocie Przyjaciół Oblubieńca patronuje ten właśnie święty. Chcemy na wzór Proroka znad Jordanu iść przed Panem i przygotowywać drogę dla Niego.
Wspólnota gromadzi katolików wszystkich stanów – świeckich żyjących w małżeństwach lub samotnie, młodzież i studentów, kleryków, braci i siostry konsekrowane oraz księży – w jedyną rzeczywistość, będącą obrazem Ludu Bożego w jego jedności i różnorodności powołań. Jej członkowie mają wspólne pragnienie rozkochiwania ludzi w Jezusie Chrystusie. Osoby należące do Wspólnoty tworzą duchowe przymierze katolików, którzy pragną odpowiedzieć na nakaz Misyjny Jezusa Chrystusa (por. Mk 16, 15-20; Mt 28, 18-20) oraz na wezwanie Kościoła do podjęcia dzieła Nowej Ewangelizacji (por. RM 2,3,5).
Poprzez formację ewangelizatorów Wspólnota pragnie umacniać Kościół oraz budzić świadomość powszechnego powołania chrześcijan do głoszenia Ewangelii.
Przymierze dwudziestu jeden Wspólnot Przyjaciele Oblubieńca podzielonych na trzy regiony – Lubelski, Białostocki i Ożarowski, gromadzi około tysiąc osiemset osób rozważających codziennie Słowo Boże i głoszących Ewangelię. Od października 2013 roku Wspólnota ewangelizuje w 17 parafiach w Polsce i za granicą, zakładając nowe Wspólnoty i umacniając już istniejące.
Formacja Członków Wspólnoty opiera się na:
- codziennej medytacji Słowa Bożego;
- spotkaniu modlitewnym odbywającym się raz w tygodniu i zawierającym w sobie: dzielenie w małej grupie, konferencje i modlitwę;
- sesjach formacyjnych odbywających się co dwa miesiące i obejmujących tematy z dziedziny: psychologii, duchowości i nauczania Kościoła – prowadzonych przez zapraszanych gości;
- kursów ewangelizacyjnych i rekolekcji formacyjnych;
- uczestnictwie w życiu sakramentalnym parafii.
 
MATERIAŁY DO SŁUCHANIA: