Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie

Odwiedziło nas:
 

 
KANCELARIA PARAFIALNA CZYNNA JEST:
 • wtorek i czwartek w godzinach 1600 - 1700
 • sobota w godzinach 800 - 900
Kancelaria parafialna jest NIECZYNNA:
 • w uroczystości i święta
 • podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
 • w dni ustawowo wolne od pracy (np. święta państwowe)
 • w dniach: 24 czerwca (Odpust parafialny) i 2 listopada (Dzień Zaduszny)
TELEFON DO KANCELARII W GODZINACH URZĘDOWANIA: 518 296 311


W KANCELARII PARAFIALNEJ MOŻNA:

 • otrzymać wszelkiego rodzaju potrzebne zaświadczenia
 • zgłosić chrzest dziecka
 • zgłosić pogrzeb
 • ustalić termin zawarcia związku małżeńskiego
 • uzyskać wszelką inną pomoc...

SAKRAMENT CHRZTU:

W kościele katolickim chrztu udziela się małym dzieciom. Przepisy kościelne mówią, że należy ochrzcić dziecko najszybciej jak to możliwe, gdy matka dojdzie do sił. Sakramentu chrztu św. udziela się w niedziele, w czasie Mszy Świętej. Obrzędy chrztu św. zawierają: powitanie w drzwiach kościoła i procesję do ołtarza wyznanie wiary przez rodziców i chrzestnych w imieniu dziecka polanie głowy dziecka wodą święconą i wypowiedzenie formuły sakramentalnej namaszczenie olejem świętym podanie białej szaty zapalenie świecy od Paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego Rodzice, chrzestni i rodzina przyjmują Komunię św. w intencji dziecka Zgodnie z Tradycją Kościoła do chrztu rodzice wybierają dla swojego dziecka godnych świadków czyli chrzestnych. Chrzestnym może zostać ten, kto jest ochrzczony, bierzmowany, ukończył 15 lat, jest katolikiem oraz prowadzi życie zgodne z wiara i nauka Kościoła. (Chrzestnym nie może być ten, kto nie ma ślubu kościelnego) Chrzestni mają być świadkiem sakramentu chrztu i mają wspierać rodziców w wychowaniu i dawać dobry przykład a w razie konieczności zastąpić rodziców. O zamiarze chrztu, należy powiadomić księdza dwa tygodnie wcześniej. Chrzest zapisuje się w księgach metrykalnych w kancelarii parafialnej. W naszej parafii bezpośrednie przygotowanie oraz spisywanie aktów odbywa się w sobotę rano, po Mszy św. przed niedzielą chrztu. Rodzice przynoszą metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, a chrzestni zaświadczenie od swojego ks. proboszcza. Dziecku należy wybrać imię zgodnie z Tradycją katolicką czyli świętego lub świętej. Nie należy nadawać imion zasłyszanych czy modnych, które są obce polskiej tradycji.

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA:

Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu Podstawowe dokumenty, które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej: Przy pierwszym spotkaniu: Dowód osobisty. Metryka chrztu świeżej daty tzn. wydana nie wcześniej niż 3 miesiące przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka wina zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego Bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu. Ostatnie świadectwo z nauki religii. Potem dołączamy: Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (3 egz.), lub świadectwo zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi. Indeksy nauk przedmałżeńskich z odbytą drugą spowiedzią. Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.
 
POGRZEB KATOLICKI
 
 
- akt zgonu
- zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)

 

 

NUMER KONTA PARAFIALNEGO
Bank Spółdzielczy w Niemcach NRB 43 8702 0001 0005 4335 2000 0010