Parafia Rzymskokatolicka pod wezwaniem Świętego Jana Chrzciciela w Dysie
                                                 Archidiecezja Lubelska
                                 
Odwiedziło nas:
 

 
   Aktualności
 
 
 
 
 

 „Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego. "
Zadanie: Wykonanie remontu organów w kościele parafialnym pw. Jana Chrzciciela w Dysie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
W naszej parafii istnieje FUNDACJA ECCLESIA NOSTRA. Fundacja jest
 
Organizacją Pożytku Publicznego; wspiera działania na rzecz promocji Parafii,
 
edukacji, prac przy zabytkach. Dokonując rocznego rozliczenia podatkowego,
 
możesz wesprzeć działalność Fundacji przekazując 1,5% podatku.
 

KRS 0000507597. Już teraz wyrażamy wdzięczność za wsparcie.

 

Informacja dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

 

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie informuje, że w dniach od 20 lutego do dnia 06 marca 2023r. przyjmowane są na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły z miejscowości: Dys, Pólko. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zpodys.pl lub w sekretariacie szkoły, tel.81 756 13 14. Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na  Dzień Otwarty, który odbędzie się we worek 28.03.2023r.  o godzinie 16.00.

 
 

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
na XXXI Światowy Dzień Chorego
11 lutego 2023 r.

 

„Miej o nim staranie”

Współczucie jako synodalna realizacja uzdrowienia

Drodzy bracia i siostry!

Choroba jest częścią naszego ludzkiego doświadczenia. Może jednak stać się czymś nieludzkim, jeśli jest przeżywana w izolacji i opuszczeniu, jeśli nie towarzyszy jej troska i współczucie. Gdy podążamy naprzód wspólnie, czymś normalnym jest to, że ktoś może poczuć się źle, że będzie musiał się zatrzymać z powodu zmęczenia lub jakiegoś zdarzenia po drodze. To właśnie wówczas, w tych chwilach, widać, jak idziemy: czy jest to rzeczywiście podążanie razem, czy też idziemy tą samą drogą, ale każdy na własną rękę, dbając o swoje interesy i pozwalając, aby inni „dali sobie radę”. Dlatego w ten XXXI Światowy Dzień Chorego, w trakcie trwającego procesu synodalnego, zapraszam was do refleksji nad tym, że właśnie poprzez doświadczenie słabości i choroby możemy nauczyć się podążać razem zgodnie ze stylem Boga, który jest bliskością, współczuciem i czułością.

W Księdze Proroka Ezechiela, w wielkiej wyroczni, która stanowi jeden z głównych punktów całego Objawienia, Pan mówi w następujący sposób: „Ja sam będę pasł moje owce i Ja sam będę je układał na legowisko – wyrocznia Pana Boga. Zagubioną odszukam, zabłąkaną sprowadzę z powrotem, skaleczoną opatrzę, chorą umocnię, […] będę pasł sprawiedliwie” (34, 15-16). Doświadczenie zagubienia, choroby i słabości stanowi oczywiście część naszej drogi: nie wykluczają nas z Ludu Bożego, przeciwnie, wprowadzają nas w centrum uwagi Pana, który jest Ojcem i nie chce stracić po drodze nawet jednego ze swoich dzieci. Chodzi więc o to, by uczyć się od Niego, aby naprawdę być wspólnotą, która podąża razem, zdolną do tego, by nie dać się zarazić kulturą odrzucenia.

Jak wiecie, encyklika Fratelli tutti proponuje zaktualizowane odczytanie przypowieści o dobrym Samarytaninie. Wybrałem ją jako element kluczowy, jako punkt zwrotny, aby móc wyjść z „cienia zamkniętego świata” i „myśleć o stwarzaniu świata otwartego” (por. nr 56). Istnieje bowiem głębokie powiązanie między tą przypowieścią Jezusa a wieloma sposobami, jakimi neguje się dzisiaj braterstwo. W szczególności fakt, że osoba pobita i okradziona zostaje porzucona przy drodze, ukazuje stan, w którym pozostawiono zbyt wielu naszych braci i sióstr w chwili, gdy najbardziej potrzebują pomocy. Nie jest łatwo odróżnić, które ataki na życie i jego godność wynikają z przyczyn naturalnych, a które są spowodowane niesprawiedliwością i przemocą. Istotnie, poziom nierówności i dominacja interesów wąskiego grona osób dotyka obecnie każdego środowiska ludzkiego w takim stopniu, że trudno uznać jakiekolwiek doświadczenie za „naturalne”. Wszelkie cierpienie odbywa się w „kulturze” i pośród jej sprzeczności.

Ważne jest tu jednak rozpoznanie stanu samotności, opuszczenia. Chodzi o okrucieństwo, które można przezwyciężyć wcześniej niż jakąkolwiek inną niesprawiedliwość, ponieważ – jak opowiada przypowieść – do jego wyeliminowania wystarczy chwila uwagi, wewnętrzny ruch współczucia. Dwóch przechodniów, uważanych za osoby religijne, widzi rannego i nie zatrzymuje się. Jednak trzecia, Samarytanin, będący obiektem pogardy, jest poruszony współczuciem i zajmuje się tym nieznajomym przy drodze, traktując go jak brata. Czyniąc to, nawet o tym nie myśląc, zmienia stan rzeczy, stwarza świat bardziej braterski.

Bracia, siostry, nigdy nie jesteśmy gotowi na chorobę. A często nawet do przyznawania się, że jesteśmy coraz starsi. Boimy się bezbronności, a wszechobecna kultura rynkowa popycha nas do tego, by jej zaprzeczać. Dla kruchości nie ma miejsca. A zło, wdzierając się w nasze życie i atakując nas, powala nas nieprzytomnych na ziemię. Może się więc zdarzyć, że inni nas opuszczą, albo że wydaje nam się, iż musimy ich porzucić, aby nie czuć wobec nich ciężaru. Tak zaczyna się samotność i zatruwa nas gorzkie poczucie niesprawiedliwości, dla której nawet Niebo zdaje się zamykać. Rzeczywiście, trudno nam trwać w pokoju z Bogiem, gdy niszczy się nasze relacje z innymi i z samymi sobą. Dlatego tak ważne jest, także w odniesieniu do choroby, aby cały Kościół skonfrontował się z ewangelicznym przykładem dobrego Samarytanina, aby stać się wartościowym „szpitalem polowym”: jego misja bowiem, zwłaszcza w okolicznościach historycznych, które przeżywamy, wyraża się w sprawowaniu opieki. Wszyscy jesteśmy delikatni i wrażliwi; wszyscy potrzebujemy tej współczującej uwagi, która potrafi się zatrzymać, zbliżyć, uzdrowić i podnieść. Sytuacja, w jakiej znajdują się chorzy jest więc apelem, który przerywa obojętność i spowalnia krok tych, którzy idą naprzód, jakby nie mieli sióstr i braci.

Światowy Dzień Chorego nie wzywa bowiem jedynie do modlitwy i bliskości z cierpiącymi; ma również na celu uwrażliwienie Ludu Bożego, instytucji służby zdrowia i społeczeństwa obywatelskiego na nowy sposób wspólnego podążania naprzód. Przytoczone na początku proroctwo Ezechiela zawiera bardzo surowy osąd priorytetów tych, którzy sprawują nad ludźmi władzę ekonomiczną, kulturalną i wykonawczą: „Nakarmiliście się mlekiem, odzialiście się wełną, zabiliście tłuste zwierzęta, jednakże owiec nie paśliście. Słabej nie wzmacnialiście, o zdrowie chorej nie dbaliście, skaleczonej nie opatrywaliście, zabłąkanej nie sprowadziliście z powrotem, zagubionej nie odszukiwaliście, a z przemocą i z okrucieństwem obchodziliście się z nimi” (34, 3-4). Słowo Boże jest zawsze oświecające i aktualne. Nie tylko w oskarżaniu, ale także w tym, co proponuje. Zakończenie przypowieści o dobrym Samarytaninie sugeruje nam bowiem, w jaki sposób realizowanie braterstwa, zapoczątkowane przez spotkanie twarzą w twarz, może być poszerzone na zorganizowaną opiekę. Gospoda, karczmarz, pieniądze, obietnica wzajemnego informowania się o stanie chorego (por. Łk 10, 34-35): to wszystko każe nam myśleć o posłudze kapłanów, pracy personelu służby zdrowia i opieki społecznej, zaangażowaniu członków rodzin i wolontariuszy, dzięki którym każdego dnia, w każdej części świata, dobro przeciwstawia się złu.

Lata pandemii zwiększyły nasze poczucie wdzięczności wobec tych, którzy każdego dnia pracują na rzecz zdrowia i badań. Ale nie wystarczy wyjść z tak wielkiej zbiorowej tragedii poprzez uhonorowanie bohaterów. Covid-19 wystawił na próbę tę wielką sieć naszych umiejętności i solidarności oraz ukazał strukturalne ograniczenia istniejących systemów opieki społecznej. Wdzięczności musi zatem towarzyszyć aktywne poszukiwanie w każdym kraju strategii i środków, aby każdy człowiek miał zagwarantowany dostęp do opieki i podstawowe prawo do zdrowia.

„Miej o nim staranie” (Łk 10, 35) – zaleca gospodarzowi Samarytanin. Jezus powtarza to także każdemu z nas, a na koniec napomina: „Idź, i ty czyń podobnie!”. Jak podkreśliłem we Fratelli tutti, „przypowieść ta ukazuje nam, przy pomocy jakich inicjatyw można odbudować wspólnotę, począwszy od mężczyzn i kobiet, którzy utożsamiają się z kruchością innych, którzy nie pozwalają na budowanie społeczeństwa wykluczenia, ale stają się bliźnimi, podnosząc upadłych i przywracając ich społeczeństwu, aby dobro było wspólne” (n. 67). Istotnie „zostaliśmy stworzeni do pełni, którą można osiągnąć tylko w miłości. Żyć obojętnie w obliczu cierpienia, to nie jeden z możliwych wyborów” (n. 68).

Także 11 lutego 2023 r. patrzymy na sanktuarium w Lourdes jak na proroctwo, lekcję powierzoną Kościołowi w sercu współczesności. Liczy się nie tylko to, co działa i nie tylko ten, kto produkuje. Osoby chore znajdują się w centrum Ludu Bożego, postępując razem z nim jako proroctwo ludzkości, w której każdy jest cenny i nikogo nie wolno odrzucać.

Wstawiennictwu Maryi, Uzdrowieniu Chorych, zawierzam każdego z was, którzy jesteście chorzy; was, którzy opiekujecie się nimi w rodzinie, poprzez pracę, badania naukowe i wolontariat; was, którzy angażujecie się w nawiązywanie osobowych, kościelnych i obywatelskich więzi braterstwa. Wszystkim serdecznie przekazuję moje Apostolskie Błogosławieństwo.

Rzym, u św. Jana na Lateranie, dnia 10 stycznia 2023 roku.

Franciscus

 
 

ARCYBISKUP ZAPRASZA MŁODZIEŻ

Rozpaleni to pierwsze tak duże wydarzenie dla kandydatów do bierzmowania w Archidiecezji Lubelskiej, które odbędzie się w sobotę, 1 października. Jest organizowane przez Centrum Duszpasterstwa Młodzieży, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży oraz wydział do Spraw Wychowania Katolickiego.

Celem wydarzenia jest ukazanie młodego i radosnego Kościoła, któremu zależy bardzo na rozwoju ludzkim oraz duchowym młodzieży, przedstawienie sensu bierzmowania oraz ewangelizacja i zintegrowanie grup parafialnym przed rozpoczęciem roku formacyjnego. Pragniemy, aby świadectwa młodych ludzi, modlitwa, konferencje i spotkanie z Duchem Świętym rozpaliły kandydatów na początku rocznego procesu przygotowania i pomogły otworzyć serca na dar spotkań jaki zostaną dla nich przygotowany w parafiach.

Podczas wydarzenia konferencje wygłoszą: ks. bp Adam Bab oraz ks. Piotr Jarosiewicz - katecheta, rekolekcjonista i ewangelizator korzystający z nowoczesnych mediów, Dyrektorem Wydziału Młodzieży przy Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie. Poza prelegentami wystąpi także zespół Heres/Wyrwani z Niewoli - hip-hopowy duet, który dzieli się tym, jak Bóg zmienia ich życie. W międzyczasie o zabawę uczestników zadba znany z prowadzenia Balu Młodych Projekt Wodzirej i wielu innych gości. Najważniejszym momentem będzie Adoracja Najświętszego Sakramentu, słowo ks. abp. Stanisława Budzika oraz błogosławieństwo na rozpoczynający się rok formacji. Między konferencjami pojawią się też świadectwa młodych osób, dobra zabawy i ciepły posiłek. Przed wyjazdem każda grupa zrobi pamiątkowe zdjęcie z Księżmi Biskupami.

Młodzi ludzie, którzy niedawno przyjeli sakrament dojrzałości chrześcijańskiej w swoich świadectwach odpowiedzą na pytania: czy napełnienie ogniem Ducha Świętego zmienia życie? Czy naprawdę i jak Ducha Święty żyje w ludziach po przyjętym sakramencie? Jaki głęboki jest sens współpracy z Duchem Świętym?  Jakie owoce przyjętych darów moga zaskoczyć młodych i pomóc im w codziennym życiu?

 

 

Zaproszenie dla mężczyzn

" Mężczyźni u Maryi - Męskie oblężenie Jasnej Góry. Zaproszenie dla mężczyzn na 24 września br. na Jasną Górę. Tydzień przed tj od 18 września br. odbędą się warsztaty i spotkania na Jasnej Górze. Więcej na www.mezczyzni.net 

 

 
 
 
 

Mamy zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców naszej Parafii i Gości na Dzień Radości organizowany przez KSM Droga z Dysa. Festyn odbędzie się dzisiejszej niedzieli i rozpocznie o godz. 14.00 na Błonach Parafialnych nad Ciemięgą. Serdecznie zapraszamy.

Społeczność Szkoły Podstawowej im. Bł. bpa Władysława Gorala ma przyjemność zaprosić mieszkańców naszej Parafii na Święto Szkoły i V Zjazd Rodziny błogosławionego, które odbędzie się w Zespole Placówek Oświatowych w Ciecierzynie dnia 11 czerwca o godz. 10.00 Mszą Świętą.

Przewielebny Ks. kan. Robert Brzozowski,

Proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela w Dysie,

Czcigodny Ks. Marcin Wójtowicz Wikariusz parafii,

Drodzy Parafianie,

Kochane dzieci.

Podziękowanie

Pragnę podziękować za dary Waszych serc, ofiarowane dla misji, które zebrałam  w Waszej Parafii w Dysie 24.04.2022r, w kwocie 10. 298, 50 zł.

Wasza odpowiedź na pomoc drugiemu człowiekowi bardzo mnie wzruszyła. Jestem tak bardzo wdzięczna za doświadczone od Was dobro, życzliwość, troskę. Tak bardzo przepełnia mnie radość, że mnie przyjęliście, umocniliście dobrym słowem i zapewniliście o swojej modlitwie za mnie, za naszą misję. Wasza ofiarność tak wiele dobra w niesie w społeczeństwo na ziemi afrykańskiej.

Pragnę podziękować grupie Różancowej, której patronuje Św. Józef za ofiarę 200 zł, dziękuję osobom, które wpłaciły na nasze konto 200zł. 

Proszę nie ustawajcie w modlitwie za nas misjonarzy, obecnych w różnych krańcach świata. Duchowa łączność, niesie nas tam, gdzie ludzie potrzebują pomocy. Poprzez tą duchową obecność jesteście razem z nami na różnych kontynentach. Niejednokrotnie Wasza modlitwa ratuję nam życie duchowe i fizyczne.

Nie byłoby tak wielu dzieł prowadzonych obecnie przez nas misjonarzy, gdyby nie pomoc finansowa. To wszystko czym się dzielicie jest darem dla drugiego człowieka.

Pewnie na ziemi, osobiście nie poznacie ludzi, którym pomagacie. Ja wierzę, że Bóg, kiedyś po drugiej stronie brzegu, pokaże wam tych, którym pomogliście, wykształciliście, wyleczyliście, daliście nadzieję na lepszą przyszłość.

Przewielebny Księże Proboszczu, Księże Wikariuszu, Drodzy Parafianie, jeszcze raz dziękuję za ten podarowany mi czas w Waszej Parafii, dziękuję za Wasze świadectwo, za wsłuchanie się w słowa i odpowiedź na nie. Pobyt wśród Was dodał mi skrzydeł, że warto mimo trudności być narzędziem w ręku Boga i służyć tym, którzy tego potrzebują. Ta Wasza obecność niesie nadzieję na odległy Kontynent Afrykański, za Wasze ofiary będzie można tak wiele zrobić. Całym sercem dziękuję również w imieniu tamtejszej społeczności i misjonarzy. Napiszę do Was sprawozdanie co za te pieniążki zrobiliśmy, dołączając zdjęcia naszych prac. Proszę o cierpliwość, ponieważ sprawozdania piszę pod koniec roku by pokazać co udało się w danym roku zrobić dzięki darczyńcom.

Zanurzam Was w Sercu Jezusa niech On wypełnia Wasze serca. Zapewniam o modlitwie u stóp Jezusa. Będziecie ze mną w Republice Południowej Afryki, ponieważ Wy też jesteście misjonarzami poprzez dzielenie się z innymi głosicie Boga.

Wdzięczna za doświadczone dobro s. Joanna Rapacz

Placówkę misyjną w której Siostry pracują, można wesprzeć materialnie.

Poniżej podajemy konto:

Konto misyjne w Republice Południowej Afryki

Nazwa: Zgromadzenie Sióstr Franciszkanek

Ul. Żelazna 97, 01-017 Warszawa

Wpisz tytuł: Darowizna na misję w RPA/De Aar

Nr. Konta bankowego:

Bank Pekao

52 1240 1040 1111 0011 0238 9138

1% podatku

KRS: 00 00 0148 43

 

 

FUNDACJA ECCLESIA NOSTRA

Dys, ul. Bpa Władysława Gorala 11,

21-003 Ciecierzyn

KRS 0000507597

Konto:  BS Niemce   83 8702 0001 0010 0843 2000 0010

 

Fundacja jest Organizacją Pożytku Publicznego. Dokonując rocznego rozliczenia podatkowego, możesz przekazać 1% podatku !!!

Ojcowie Karmelici i Duszpasterstwo Rodzin Archidiecezji Lubelskiej zapraszają na Archidiecezjalna Pielgrzymkę Rodzin do Sanktuarium św. Józefa w Lublinie (ul. Świętoduska 14) Uroczystość św. Józefa - 1 maja 2022 roku Msze św. 7.30; 9.30; 11.00; 12.30; 18.00
Uroczystej Mszy Świętej o godz. 11.00 przewodniczy ks. Abp. Stanisław Budzik, podczas której zostanie poświęcona ikona św. Rodziny do peregrynacji dla rodzin Domowego Kościoła
Od 13.30 do godz. 18.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu oraz błogosławieństwo rodzin co pół godziny. Możliwość uzyskania odpustu zupełnego.

 

Drodzy Bracia i Siostry

                 "W związku z trwającą agresją zbrojną Rosji w Ukrainie, dnia 25 marca br., w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Ojciec Święty Franciszek dokona Aktu Poświęcenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi.

Jednocześnie Papież prosi, aby pasterze i wierni na całym świecie trwali w tym samym czasie zjednoczeni na modlitwie, pod przewodnictwem Biskupa Rzymu. Kościół w Polsce pragnie odpowiedzieć na to papieskie wezwanie, dlatego zwracam się z apelem do wszystkich księży biskupów, kapłanów, osób życia konsekrowanego i wszystkich wiernych, aby tego dnia we wszystkich katedrach i kościołach w Polsce o godz. 17:00, w jedności z Następcą Świętego Piotra, wznieść modlitwy do Boga, odmawiając Akt Poświecenia Rosji i Ukrainy Niepokalanemu Sercu Maryi. Proszę również, by tego dnia odprawić Eucharystię w intencji pokoju w Ukrainie oraz w intencji nawrócenia Rosji. Powierzając Dobremu Bogu sprawę pokoju w świecie, z serca wszystkim błogosławię, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego".

Arcybiskup Stanisław Budzik

Metropolita Lubelski

 

SOLIDARNI Z UKRAINĄ

Wraz z kolejnym dniem wojny na Ukrainie narasta fala uchodźców, którzy kierują się m.in do Polski. Od początku rosyjskiego ataku na Ukrainę ponad 100 tys. osób przekroczyło granicę polsko-ukraińską. Wzrasta również liczba osób, które nie maja docelowego miejsca przybycia do Polski. Część z nich trafiła także do Lublina. W pomoc uchodźcom włączyła się od początku m.in. Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Do „Domu Nadziei” przy lubelskiej centrali Caritas trafili już pierwsi uchodźcy z Ukrainy. Także pomieszczenia części administracyjnej i działających tam świetlic przekształcone zostały w miejsca tymczasowego zatrzymania się przybywających osób.Caritas Archidiecezji Lubelskiej uruchomiła specjalny telefon w związku z sytuacją na Ukrainie.
– Wszelkie zapytania związane z pomocą uchodźcom prosimy kierować pod nr tel. 451 168 789
– Darczyńców oraz media prosimy o kontakt pod nr 784 872 262 lub mailowoj.banczerowska@caritas.pl Pomoc Caritas Archidiecezji Lubelskiej obejmuje jednakże nie tylko przybywających do nas uchodźców, ale także tych, którzy pozostają na Ukrainie. Przekazana została pierwsza pomoc finansowa, ale trwa nadal zbiórka pieniędzy na rzecz Caritas Diecezji Charkowsko-Zaporoskiej znajdującej się w bezpośrednim sąsiedztwie terenów, na których stacjonują wojska rosyjskie. Z zebranych pieniędzy tamtejsza Caritas zakupi najpotrzebniejsze rzeczy jak chociażby żywność, odzież, leki… [czytaj więcej] oraz https://lublin.caritas.pl/solidarni-z-ukraina-dolacz-do-zbiorek/ Dalej trwa zbiórka pieniężna. Także będzie możliwość w najbliższą niedzielę w naszych kościoła poprzez datek do puszek wspomóc tych wszystkich Ukraińców, którzy tam pozostają na Ukrainie. Zarówno w najbliższą niedzielę (27 lutego), jak i w Środę Popielcową (2 marca), po każdej Mszy Świętej w kościołach archidiecezji lubelskiej zbierane będą do puszek ofiary, które – za pośrednictwem Caritas – zostaną przeznaczone na pomoc uchodźcom wojennym z Ukrainy… [czytaj więcej] W obliczu działań zbrojnych i narastających potrzeb osób, które pozostały na Ukrainie, Caritas Archidiecezji Lubelskiej rozpoczęła także zbiórkę żywności długoterminowej, kosmetyków i chemii, środków opatrunkowych oraz koców, śpiworów i ubrań (ze względów logistycznych – tylko nowych). PUNKTY, do których można przekazać rzeczy:
– Lublin, Centrala Caritas, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2
– Krasnystaw, Centrum Charytatywne, ul. Szkolna 9a
– Firlej, Dom Zawierzenia, ul. Choiny 2 [czytaj więcej]W piątek popołudniu wyjechali z lubelskiej Caritas klerycy obrządku grekokatolickiego z Metropolitalnego Seminarium Duchowne w Lublinie, którzy dostarczą przekazane im rzeczy do przejścia granicznego w Myczkowcach. Robimy co możemy, by pomóc w obecnej sytuacji… która nie dość, że jest zupełnie nowa, to w dodatku naprawdę dynamiczna. Odjechał także ks. Krzysztof Orlicki z parafii Kiverce, który poza darami rzeczowymi otrzymał także wsparcie finansowe, które ma weprzeć potrzebujących w rejonie jego pracy. [https://www.facebook.com/CaritasLublin/]więcej: https://lublin.caritas.pl/


 


WYNAGRADZAJ ZA GRZECHY I RATUJ SWOJĄ DUSZĘ

Organizatorzy Różańca do Granic ruszają z kolejną akcją Pod hasłem „Wynagradzaj za grzechy i ratuj swoją duszę.” fundacja Solo Dios Basta, organizator Wielkiej Pokuty i Różańca do Granic, chce propagować nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca.

Tak, jak prosiła Maryja, Sama Matka Boża prosiła o wynagradzanie jej Niepokalanemu Sercu, kiedy 10 grudnia 1925 ukazała się z Dzieciątkiem Siostrze Łucji – jednej z fatimskich wizjonerek. Maryja wskazała też precyzyjnie, jak należy odprawiać nabożeństwo wynagradzające; przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca należy przystąpić do spowiedzi, przyjąć Komunię Świętą, odmówić część jedną różańca, oraz przez 15 min. towarzyszyć Jej na rozważaniu tajemnic różańcowych. Wszystko to ma być uczynione w intencji wynagradzającej Najświętszej Maryi Pannie za bluźnierstwa, zniewagi i inne grzechy raniące Jej Niepokalane Serce. Organizatorzy akcji przyznają, że ich działania, poczynając od Wielkiej Pokuty są realizacją orędzia fatimskiego, próśb, które Maryja kierowała do świata o pokutę, odmawianie różańca i wynagradzaniu Jej Niepokalanemu Sercu. 


Nabożeństwo, które ratuje świat

Organizatorzy mocno podkreślają wagę tego nabożeństwa, które nie tylko ratuje dusze grzeszników przed potępieniem, ale wyprasza pokój na świecie, czyli mówiąc wprost ratuje świat! Dlatego w obecnych czasach przejęcie się pierwszosobotnim nabożeństwem jest niezmiernie ważne. Każdemu, kto odprawi pięć pierwszych sobót miesiąca, według wskazanych czterech warunków, Maryja obiecuje: „Duszom, które w ten sposób starają się mi wynagradzać, obiecuję towarzyszyć w godzinie śmierci z wszystkimi łaskami potrzebnymi do zbawienia.”

Więcej informacji na stronie: www.soboty.pl 

 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI SPOŁECZNYCH


W związku z ubieganiem się przez parafię pw. Świętego Jana Chrzciciela w Dysie o dofinansowanie na zadanie inwestycyjne pod nazwą "Z KULTURĄ U ŚW. JANA" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014–2020, działanie 7.1  Dziedzictwo kulturowe i naturalne zapraszamy do uczestnictwa konsultacjach społecznych.

Prosimy o wypełnienie załączonej ankiety w zakładce

 
GRUPY I WSPÓLNOTY PARAFIALNE

Zapraszam chętnych, sympatyków, czy też czcicieli do wznowienia pracy formacyjnej w grupach i wspólnotach parafialnych:
 
 
-piątek godz. 18.00 KSM - młodzież gimnazjalna i licealna;
 

 
-piątek godz. 16.00 Oaza Dziecięca uczniowie podstawówki i gimnazjum;


 -piątek godz. 17.00 ministranci  uczniowie szkół podstawowych i lektorzy uczniowie gimnazjum, liceum, dorosłych;
 
 
-czwartek godz. 19.00 Chór Parafialny lubiących śpiewać;
 -sobota godz. 10.00 Schola Dziecięca uczniowie podstawówki;
-wtorek godz. 18.30 Schola im. Świętych Jana Chrzciciela i Mari od Chrystusa Ukrzyżowanego;

 
-każdego 20 dnia miesiąca czcicieli i sympatyków św. O. Pio godz. 18.00;

 
 
-każdego I wtorku miesiąca czcicieli i sympatyków „Małej Arabki” nowenna do Ducha Św. godz. 18.00;
 
 
 

-piątek godz. 17.30 Legion Maryi w Dysie;
-piątek godz. 17.00 Legion Maryi w Elizówce;

 
-każdej I soboty miesiąca godz. 17.30 Koło Przyjaciół Radia Maryja;

 
-poniedziałek godz. 19.00 Przyjaciel Oblubieńca wszyscy zatroskani o swoją formację biblijną;

-każda I niedziela godz. 9.00 Koła Żywego Różańca,


-Kościoła Domowego,


-Ruchu dla Lepszego Świata (NOP).


„Kochasz Jezusa, pokochaj Kościół-ubogać Go swoją obecnością i gorliwością”-
św. Jan Paweł II


A więc nie jesteście już obcymi i przychodniami, ale jesteście współobywatelami świętych i domownikami Boga — zbudowanymi na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim zespalana cała budowla rośnie na świętą w Panu świątynię, w Nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by stanowić mieszkanie Boga przez Ducha (2, 19-22).

NUMER KONTA PARAFIALNEGO:

BS Niemce: 43 8702 0001 0005 4335 2000 0010

Zachęcamy, by swoim „groszem” wspierać prace prowadzone przy parafii.

Składam serdeczne podziękowania.