Kancelaria parafialna

  Kancelaria parafialna jest czynna:

  • wtorek i czwartek w godzinach 16:00 – 17:00
  • sobota w godzinach 8:00 – 9:00

  Kancelaria parafialna jest nieczynna:

  • w uroczystości i święta
  • podczas rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
  • dni ustawowo wolne od pracy (np. święta państwowe)
  • w dniach: 24 czerwca (Odpust parafialny) i 2 listopada (Dzień Zaduszny)

  W KANCELARII PARAFIALNEJ MOŻNA:

  • otrzymać wszelkiego rodzaju potrzebne zaświadczenia
  • zgłosić chrzest dziecka
  • zgłosić pogrzeb
  • ustalić termin zawarcia związku małżeńskiego
  • zamówić intencję Mszy św.
  • uzyskać wszelką inną pomoc…

  Sakrament chrztu

  W kościele katolickim chrztu udziela się małym dzieciom. Przepisy kościelne mówią, że należy ochrzcić dziecko najszybciej jak to możliwe, gdy matka dojdzie do sił. Sakramentu chrztu św. udziela się w niedziele, w czasie Mszy Świętej. Obrzędy chrztu św. zawierają: powitanie w drzwiach kościoła i procesję do ołtarza wyznanie wiary przez rodziców i chrzestnych w imieniu dziecka polanie głowy dziecka wodą święconą i wypowiedzenie formuły sakramentalnej namaszczenie olejem świętym podanie białej szaty zapalenie świecy od Paschału, który symbolizuje Chrystusa Zmartwychwstałego Rodzice, chrzestni i rodzina przyjmują Komunię św. w intencji dziecka Zgodnie z Tradycją Kościoła do chrztu rodzice wybierają dla swojego dziecka godnych świadków czyli chrzestnych. Chrzestnym może zostać ten, kto jest ochrzczony, bierzmowany, ukończył 15 lat, jest katolikiem oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i nauką Kościoła. (Chrzestnym nie może być ten, kto nie ma ślubu kościelnego, tylko wyłącznie ślub cywilny lub żyje z partnerką bez żadnego sformalizowanego związku) Chrzestni mają być świadkiem sakramentu chrztu i mają wspierać rodziców w wychowaniu i dawać dobry przykład a w razie konieczności zastąpić rodziców. Rodzice chrzestni powinni posiadać zaświadczenie z parafii aktualnego, faktycznego zamieszkania (nie zameldowania czy pochodzenia!) O zamiarze chrztu, należy powiadomić księdza dwa tygodnie wcześniej. Chrzest zapisuje się w księgach metrykalnych w kancelarii parafialnej. W naszej parafii bezpośrednie przygotowanie oraz spisywanie aktów odbywa się w sobotę rano, po Mszy św. przed niedzielą chrztu. Rodzice przynoszą metrykę urodzenia dziecka z Urzędu Stanu Cywilnego, a chrzestni zaświadczenie od swojego ks. proboszcza. Dziecku należy wybrać imię zgodnie z Tradycją katolicką czyli świętego lub świętej.

  Sakrament małżeństwa

  Narzeczeni zgłaszają się 3 miesiące przed zaplanowaną datą ślubu.Podstawowe dokumenty, które należy przedłożyć w kancelarii parafialnej przy pierwszym spotkaniu:- Dowód osobisty.- Metryka chrztu świeżej daty tzn. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza. Metryka wina zawierać wszystkie adnotacje z księgi chrztów. Jeżeli nie ma wpisanego Bierzmowania należy z parafii bierzmowania dostarczyć zaświadczenie o przyjęciu sakramentu.Potem dołączamy: Zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego zezwalające na zawarcie małżeństwa konkordatowego (3 egz.), lub świadectwo zawarcia związku cywilnego z Urzędu Stanu Cywilnego. Zaświadczenie o wygłoszeniu zapowiedzi. Indeksy nauk przedmałżeńskich z odbytą drugą spowiedzią. Inne dokumenty, o ile będą wymagane przez prawo kościelne, a o których powiadomieni zostaną narzeczeni w kancelarii parafialnej.

  Pogrzeb katolicki:

  • akt zgonu USC oraz część karty zgonu dla administracji cmentarza (jeśli pochówek ma być w Dysie)
  • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku(Komunii świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)