Wspólnoty, ruchy duszpasterskie i grupy działające w naszej parafii

Ministranci i lektorzy

piątek, godz. 17.00 (z wyj. I piątku miesiąca)


Kandydaci na lektorów (kurs lektorski)

sobota, godz. 10.45


Schola dziecięca

sobota, godz. 10.00


Schola Św. Jana Chrzciciela

środa, po Mszy św. o godz. 18.00


Wspólnota Przyjaciół Oblubieńca

poniedziałek, godz. 18.00 (rozpoczynamy Mszą św.)


Katolickie Stowarzyszenie Młodzierzy

piątek, godz. 18.00 (rozpoczynamy Mszą św.)


Oaza Dzieci Bożych (klasy IV—I gimn.)

piątek, godz. 16.00


Legion Maryi

  • Dys – piątek, rozpoczynamy Różańcem o 17.30
  • Elizówka – piątek, godz. 17.00

Koło Przyjaciół Radia Maryja

I sobota m-ca, godz. 18.00 (rozpoczynamy Mszą św.)


Grupa Modlitewna Ojca Pio

20-tego każdego m-ca, godz. 18.00 (rozpoczynamy Mszą św.)


Domowy Kościół (Oaza Rodzin)

raz w m-cu, spotkania ustalane w kręgach


Nowe Oblicze Parafii

spotkania ustalane i ogłaszane na bieżąco


Koła Różańcowe

spotkanie w I sobotę, rozpoczynamy adoracją Najśw. Sakramentu o 17.30