Cmentarz parafialny

Drodzy Parafianie!

W ostatnim czasie podjęliśmy wysiłek wprowadzenia pełnej inwentaryzacji naszego cmentarza. Został on podzielony na sektory, wszystkie groby sfotografowano  i opisano w specjalnej bazie danych, do której dostęp jest przez Internet (http://www.polski-cmentarz.com/dys/ ). Ma to na celu m.in. umożliwienie odnalezienia grobu przez dalszych krewnych – coraz więcej takich poszukiwań ma miejsce. Ułatwi również prowadzenie prac porządkowych i racjonalne wykorzystywanie dostępnego miejsca dla pochówku zmarłych. Wycięto – za zezwoleniem odpowiednich organów – stare drzewa, zagrażające pomnikom oraz osobom odwiedzającym groby swoich bliskich. Wykonano także nowe wysypisko śmieci.

Te prace zwiększają i tak ogromny koszt prowadzenia cmentarza. Dlatego też, po konsultacjach z Radą Duszpasterską, wprowadzone zostają następujące opłaty: z racji użyczenia grobu oraz z racji wywozu śmieci.

Liczę na zrozumienie tej sprawy i podjęcie jej w duchu troski o wspólnotę parafialną.

Proszę wszystkich dysponentów grobów znajdujących się na cmentarzu w Dysie o jak najszybszy kontakt z kancelarią parafialną (czynna: wtorek i czwartek godz. 16.00 – 17.00, sobota godz. 8.00 – 9.00) w celu uzupełnienia dokumentacji, ustalenia warunków płatności i  dokonania opłaty.

Planujemy w najbliższej przyszłości dalsze prace na cmentarzu, np. formowanie i utwardzanie alejek, odnowienie parkanu.

Apeluję o to, byśmy wszyscy czuli się współodpowiedzialni za porządek na cmentarzu i jego wygląd. Proszę o wyrzucanie śmieci na specjalne składowisko, jak również o niepodejmowanie „na własną rękę” – bez porozumienia z kancelarią – żadnych prac przy grobowcach. Przy tej okazji informuję, że niedozwolone jest na terenie cmentarza ustawianie ławeczek i ogrodzeń. Te, które już są – mogą pozostać o tyle, o ile nie będą przeszkadzały przy prowadzeniu prac porządkowych. W przeciwnym razie zostaną usunięte.

Podstawą prawną powyższych ustaleń są:

– Ustawa z dn. 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. Nr 11 Poz. 62) wraz z późniejszymi zmianami

– Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 marca 2000 r. (Dz. U. Nr 23 Poz. 295)

Serdecznie dziękuję za zrozumienie i wciąż napływające dowody troski o naszą parafię, za każde dobre słowo, których jest coraz więcej, za życzliwość dla podejmowanego trudu.

Ks. Proboszcz Robert Brzozowski
Administrator Cmentarza Parafialnego w Dysie