Duszpasterze

Na podstawie akt znajdujących się w tutejszym parafialnym archiwum dadzą się wynotować następujące nazwiska kapłanów pracujących w Dysie.

1381
 
ks. Maciej Jagodowski
bakałarz krakowskiej Akademii Sztuk mianowany pierwszym proboszczem w Dysie. Przed 1495 rokiem ks. Mikołaj de Bolina
1495 – 1518 ks. Mikołaj
proboszcz (nazwiska  nie podano)
1518 – 1541ks. Marcin Regowski
proboszcz w Dysie i Kamionce
1541 – 1563 ks. Jakub  Strzałkowski
(Dysie i Kamionce razem)
1563 – 1610Arianie  zawładnęli tutejszym kościołem proboszcza w Dysie nie było.
1610 – 1619 ks. Grzegorz Karmanowski
proboszcz w Dysie
1619 – 1639 ks. Bartłomiej Grabowski
proboszcz w Dysie
1639 – 1696 ks. Grzegorz Bernard 2rd. Czarnecki Dr Th e Ug. Juris.
Protonotariusz Apostolski Kanonik Kolegium Lubelskiego
(1700?) – 1720 ks. Jakub Rokicki
Dziekan Lubelski Scholastyk Kolegiaty Lubelskiej
Wikariusze
ks. Grzegorz Gzieki
ks. Walenty Bocheński
ks. Jan Szczucki
ks. Kazimierz Rudnicz Jarmudzewicz
1721ks. Szymon Steffen
Superior Misjonowy  i proboszcz Dyski
1729ks. Tomasz Strzegocki
dziekan i proboszcz
1734ks. Piotr Pulski
dziekan i proboszcz
1738ks. Michał Gruszecki
dziekan i proboszcz
Wikariusz
ks. Tomasz Mościeski od 12 lat
ks. Antoni  Webez zastępca Proboszcza
1747ks. Grzegorz Łuczany
Superior i proboszcz
1770ks. Antoni Leszowski
Superior i proboszcz
1781ks. Ignacy Morkiewicz
Superior i proboszcz
Wikariusz
ks. Andrzej Celiński od 1760 aż do 1805
1787ks. Stanisław Śladowski
Superior i proboszcz
1799ks. Józef Dębkowski
Superior i Proboszcz umarł i pochowany w Dysie w 1806 roku spoczywa pod kościołem wejście pod ławami brackiemi
1806 ks. Stanisław Bieńkowski
Superior i proboszcz
Wikariusz
ks. Chromiński
1810 – 1817 ks. Michał Szalicki
Superior i proboszcza
Wikariusz
ks. Franciszek Rawa
1817 – 1834 ks. Franciszek Łopuski
Superior i proboszcz
Wikariusze:
ks. Lubowidzki
ks. Jan Wojtasz
1834 – 1844 ks. Jan Bóbr 
Superior i proboszcz
Wikary ks. Paweł Rozmarynowski
1844 – 1846ks. Jan Krupski
Superior i proboszcz
Wikariusz
ks. Jan Szydoczyński
1846 – 1848ks. Mikołaj Myśliński
ostatni superior Misjonarzów Lubelskich proboszcz w Dysie umarł w 1848 spoczywa na tutejszym cmentarzu.
Przy ks. Myślińskim wikariuszami byli:
ks. Seweryn Księżopolski umarł w 1856 w Dysie na tyfus
ks. Mikołaj Kularzyński za powstanie wywieziony do Tunki na Syberii
ks. Aleksander Kieroński za powstanie wywieziony do Tunki na Syberię skąd 1869 roku jako austryjacki poddany wyjechał do Galicji zmarł we Lwowie 1923
ks. Ludwik Machdzicki w obawie przed deportacją za działalność swą w czasie powstania wyjechał do Ameryki
1868ks. Władysław Kuglarski 
proboszcz Dyski ze względu na zajmowane stanowisko przez jakiś czas profesora seminarium  a także od początku swego kapłaństwa  podczas ziem  różnych urzędów Konsystorzu Generalnym Lubelskim przy Biskupie Lubelskim zajmował stanowisko wikariusza Generalnego przy Biskupie Lubelskim, obdarzony jednocześnie godnością Prałata, Dziekana Kapituły Lubelskiej i Protonotariusza Apostolskiego – zajmował tytuł i etat proboszcza parafii Dys lecz czynnie  urzędu proboszcza w Dysie nie pełnił jedynie przez swych zastępców.
Zastępcami proboszcza ks. Kuglarskiego byli:
 ks. Jozef Szumiak  1868 – 1872
 ks. Hieronim Dąbrowski 1872-1877
 ks. Jan Wąż 1877-1885
 ks. Stanisław Wierzejski 1885-1897 umarł jako proboszcz  Parczewa 1912
 ks. Franciszek Mazurek 1897-1904 (umarł na tyfus pochowany w Lublinie)
1904 – 1948 ks. Stanisław Witkowski
proboszcz
1948 – 1949ks. Józef Baranowski
proboszcz
1958 –
06.07.1973
ks. Jan Łazicki
1974 – 1991ks. Jerzy Truk
1991 – 1997ks. Zbigniew Szcześniak
1997 – 2004ks. Stanisław Koproń
2004 – 2008ks. Grzegorz Więcław
2008 do chwili obecnejks. Robert Brzozowski