Informacja dla Rodziców dzieci rozpoczynających naukę w klasie pierwszej w roku szkolnym 2023/2024.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej im. Lotników Polskich w Dysie informuje, że w dniach od 20 lutego do dnia 06 marca 2023r. przyjmowane są na rok szkolny 2023/2024 do klasy pierwszej szkoły podstawowej z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie naszej szkoły z miejscowości: Dys, Pólko. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.zpodys.pl lub w sekretariacie szkoły, tel.81 756 13 14. Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z dziećmi na Dzień Otwarty, który odbędzie się we worek 28.03.2023r. o godzinie 16.00.