Niedziela i Tydzień Misyjny

W niedzielę, 22 października 2023 r., obchodzony będzie w Kościele 97. Światowy Dzień Misyjny. Tegoroczne obchody odbywają się pod hasłem „Będziecie moimi świadkami. W Polsce Niedziela Misyjna rozpoczyna Tydzień Misyjny.

Każdego roku w trzecią niedzielę października Kościół powszechny przeżywa Światowy Dzień Misyjny. Jest to czas intensywnego zaangażowania na rzecz tych, którzy jeszcze nie słyszeli Dobrej Nowiny o Zbawicielu, oraz wzmożonej animacji w parafiach, szkołach, seminariach czy zgromadzeniach zakonnych. Dzień ten jest również świętem patronalnym Papieskich Dzieł Misyjnych, a szczególnie Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.

W niedzielę misyjną w świątyniach przeprowadzana jest zbiórka na Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary. Ofiary składane w Światowy Dzień Misyjny we wszystkich parafiach świata, również tych najbiedniejszych, tworzą Fundusz Solidarności Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary.